BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK

Mempunyai  tugas  melaksanakan tugas dibidang pelaporan statistik dan dokumentasi, analisa dan pembinaan institusi masyarakat. Bidang Informasi Keluarga dan Pembinaan Institusi Masyarakat mempunyai fungsi: